Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Računovodstvo

Zanesljive, ažurne in sodobne računovodske storitve za slovenska in tuja podjetja.

Zagotavljamo vam ažurno obdelovanje podatkov  in posredovanje aktualnih informacij za pravočasne finančne in poslovne odločitve. Sodelujemo z  velikimi in srednje velikimi slovenskimi in tujimi podjetji. Za vas izvajamo:

VODENJE GLAVNE KNJIGE

 • Priprava in knjiženje poslovne dokumentacije v glavno knjigo
 • Vodenje analitične evidence saldakontov
 • Usklajevanje stanj s kupci in dobavitelji
 • Vodenje registra osnovnih sredstev
 • Spremljanje materialnega knjigovodstva
 • Vodenje blagajne
 • Vodenje računovodstva po različnih stroškovnih mestih in projektih
 • Obračun obresti
 • Vodenje plačilnega prometa
 • Vodenje carinskega skladišča

PRIPRAVA POROČIL ZA RAZLIČNE DRŽAVNE INŠTITUCIJE

 • Izdelava poročil za banko Slovenije
 • Izdelava statistike finančnih računov
 • Izdelava raznih statističnih poročil
 • Oddaja mesečnih podatkov izplačanih plač za AJPES
 • Oddaja seznama zapadlih obveznosti – ePobot – za AJPES
 • Izdelava DDV obračuna

OBRAČUN OSEBNIH DOHODKOV

 • Obračuni plač za zaposlene
 • Obračuni avtorskih honorarjev in podjemnih pogodb
 • Priprava plačilnih nalogov za nakazila plač
 • Izdelava zahtevkov za refundacijo plač in prispevkov
 • Priprava poročil o letnih nakazilih plač za delavce in davčno upravo
 • Poročanju Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
 • Oddaja obračuna prispevkov za socialno varnost za samostojne podjetnike

PRIPRAVA DAVČNIH OBRAČUNOV

 • Obračun davka na dodano vrednost
 • Priprava napovedi za obračun davka od dohodkov iz dejavnosti
 • Priprava obračuna davka od dohodkov pravnih oseb
 • Medletno načrtovanje plačila davčne obveznosti
 • Izdelava bilance stanja, izkaza poslovnega izda
 • Izdelava izkaza gibanja kapitala
 • Izdelava vseobsegajočega donosa
 • Izdelava bilančnega dobička oz. izgube
 • Izdelava poročil skladno s potrebami podjetja

PRIPRAVA ZAKLJUČNIH OBRAČUNOV

 • Izdelava bilance stanja, izkaza poslovnega izda
 • Izdelava izkaza gibanja kapitala
 • Izdelava vseobsegajočega donosa
 • Izdelava bilančnega dobička oz. izgube
 • Izdelava poročil skladno s potrebami podjetja